Menu dodatkowe
Informacje

Audyt finansowy
Usługi audytu skoncentrowane są przede wszystkim na dostarczeniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej badanego podmiotu. Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach oraz wskazaniem obszarów do poprawy.

GRAFT Usługi księgowe i rewizji finansowej

Nasze usługi:


- Prowadzenie ksiąg handlowych

- Prowadzenie KPiR

- Sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym

zestawień zmian w kapitałach i przepływów pieniężnych

- Sporządzanie prognoz, budżetów, biznes planów

- Badania bilansu

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg

– Certyfikat Ministra Finansów Nr 2255/2003

Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu ksiąg spółek prawa handlowego, również notowanych na giełdzie.

Ubezpieczenie w TUiR WARTA SA

Ustawa o rachunkowości


Poniżej do pobrania ustawa o rachunkowości w formacie pdf

Dodaj stronę do ulubionychCopyright by Graft - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Google Wyślij e-mail