Menu dodatkowe
Informacje

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i to właśnie jemu grożą sankcje z tytułu niewykonania przez jednostkę obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ar.79 ustawy o rachunkowości, kto nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, nie składa sprawozdania do ogłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wyszukaj akt prawny

Wyszukaj w google
Google


WWW na tej stronie

Copyright by Graft - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Facebook Wyślij e-mail