Menu dodatkowe
Informacje

Usługi rewizji finansowej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. , a także Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez KRBR (Uchwała nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010 r.). Przy realizacji badania sprawozdania finansowego kierujemy się także postanowieniami zawartymi w kodeksie etyki.

GRAFT Usługi księgowe i rewizji finansowej


Biegły rewident

- wpis w rejestrze numer 12473


Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

- wpis w rejestrze numer 3827


Ubezpieczenie w TUiR WARTA SADane na oficjalnej stronie KIBR
Kodeks etyki


Poniżej do pobrania kodeks etyki IFAC w formacie pdf

KNF

Copyright by Graft - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Google Wyślij e-mail